Skip navigation

Cafodd yr hyfforddiant rhyngweithiol hwn ei ddatblygu gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn bennaf ar gyfer swyddogion gorfodi awdurdodau lleol, ond gallai hefyd fod o ddiddordeb i unrhyw un sydd am wybod mwy am alergeddau bwyd.

Dyma fersiwn ryngweithiol ar-lein o’r hyfforddiant diweddaru y mae’r Asiantaeth yn ei gynnig i swyddogion gorfodi lleol sy'n gyfrifol am hylendid a safonau bwyd.

Mae'r deunydd hyfforddi yn ymdrin â safleoedd arlwyo a gweithgynhyrchu, felly mae'n addas ar gyfer swyddogion sy'n gyfrifol am hylendid a safonau bwyd.

Nod yr hyfforddiant yw:

  • gwella ymwybyddiaeth o alergeddau bwyd ymhlith swyddogion gorfodi cyfraith bwyd
  • galluogi swyddogion i gyfathrebu pum neges syml ynghylch alergeddau bwyd yn ystod arolygiadau busnes bwyd
  • galluogi swyddogion i archwilio mesurau rheoli alergenau yn ystod arolygiad
  • codi ymwybyddiaeth o alergenau fel rhan o unrhyw system dadansoddi perygl a dangos sut y gellir ymgorffori mesurau rheoli alergenau yn rhan o system o’r fath
  • codi ymwybyddiaeth o'r wybodaeth sydd ar gael am alergeddau bwyd

Mae pob modiwl yn cynnwys nifer o gwestiynau amlddewis. Os ydych chi'n ateb 85% o'r holl gwestiynau yn gywir, byddwch yn gallu lawrlwytho tystysgrif datblygiad proffesiynol parhaus (Continuous Professional Development neu CPD) (cyfwerth â thair awr o CPD) i dystio eich bod wedi cwblhau’r cwrs hyfforddi ar-lein.

Os ydych chi'n swyddog gorfodi sydd â diddordeb mewn Datblygiad Proffesiynol Parhaus, anfonwch eich manylion mewn e-bost at: standards.support@food.gov.uk. Bydd angen i chi ddarparu cadarnhad gan eich swyddog bwyd arweiniol eich bod wedi cwblhau'r hyfforddiant.

Cofiwch wneud yn siŵr eich bod yn cynnwys:

  • eich enw
  • enw a chyfeiriad yr awdurdod lleol yr ydych chi’n gweithio iddo
  • enw eich swyddog bwyd arweiniol
  • cadarnhad gan eich swyddog arweiniol eich bod wedi cwblhau’r hyfforddiant

Bydd yr Asiantaeth yn darparu tystysgrif CPD i gadarnhau eich bod wedi cymryd rhan yn yr hyfforddiant.