Skip navigation

Pan fo gan rywun alergedd, gall adweithio i alergenau mewn sawl gwahanol ffordd. Mae’r adwaith a pha mor ddifrifol ydyw yn dibynnu ar yr unigolyn a pha mor ddifrifol yw ei alergedd. Mae symiau bach iawn o rai alergenau, megis cnau, yn gallu achosi adwaith difrifol, gan gynnwys sioc anaffylactig, sy’n gallu lladd.

Mae’r symptomau mwyaf cyffredin yn cynnwys:

Rhan o’r corff Adwaith corfforol
Llygaid Poenus, coch ac/neu yn cosi
Trwyn Yn rhedeg ac/neu wedi cau (blocked)
Gwefusau Yn chwyddo
Gwddf Peswch, gwddf yn sych, yn cosi ac wedi chwyddo
Brest Peswch, brest yn gwichian ac yn fyr o anadl
Perfedd Teimlo’n sâl, stumog wedi chwyddo, dolur rhydd a/neu chwydu
Croen Cosi a/neu frech

Pan fo rhywun yn cael adwaith difrifol i alergen, gallai achosi iddynt deimlo’n wan a/neu lewygu.

Rhagor o wybodaeth

Ewch i adran alergedd ac anoddefiad bwyd gwefan y GIG: NHS Choices (Saesneg yn unig)

Cyngor ar labelu alergenau bwyd (Lawrlwytho’r pdf hwn, 0.34mb)

Anoddefiad bwyd a chlefyd seliag – Sut i osgoi bwydydd penodol