Skip navigation
Gwybodaeth

Mae’n bwysig bod cwsmeriaid yn gallu gwneud penderfyniadau gwybodus wrth ddewis cynhyrchion a allai gynnwys cynhwysion alergenaidd. Mae’n rhaid i bob aelod o staff fod yn ymwybodol o’r peryglon posibl i iechyd eu cwsmeriaid os ydynt yn rhoi’r cyngor anghywir iddynt.

Os nad yw aelod o staff yn sicr o’r ateb i gwestiwn cwsmer, mae’n bwysig ei fod yn gofyn i rywun arall sy’n gwybod, neu gynghori’r cwsmer nad yw’n siŵr a disgwyl i’r cwsmer benderfynu a ydynt am wneud dewis arall.

Mae gofynion Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr yr UE (EU FIC) yn mynnu bod gwybodaeth am gynhwysion alergenaidd mewn bwyd heb ei becynnu ymlaen llaw yn cael ei darparu’n ysgrifenedig ymlaen llaw (heb i gwsmer orfod gofyn) neu bod cwsmeriaid yn cael eu cyfeirio at ble y gellir cael yr wybodaeth ysgrifenedig am alergenau. Fodd bynnag, mae’r DU wedi cyflwyno ffordd fwy hyblyg o roi gwybodaeth am alergenau ar lafar. (Noder, os caiff gwybodaeth ei rhoi ar lafar, rhaid bod cwsmeriaid yn cael eu cyfeirio at ble y gellir cael yr wybodaeth honno. Os bydd busnes yn dewis rhoi gwybodaeth am alergenau ar lafar, rhaid bod gan y busnes broses ar waith er mwyn sicrhau bod gwybodaeth o’r fath yn gywir, yn gyson ac yn wiriadwy).