Skip navigation
Beth yw Datblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD)?

Mae gweithwyr proffesiynol, megis swyddogion iechyd yr amgylchedd mewn awdurdodau lleol, yn defnyddio datblygiad proffesiynol parhaus (Continuous Professional Development neu CPD) fel ffordd o gynnal, gwella ac ehangu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i wneud eu gwaith proffesiynol. Mae rhai cymdeithasau proffesiynol yn mynnu bod eu haelodau yn ymgymryd â lleiafswm o CPD (mewn oriau) bob blwyddyn i gynnal eu statws proffesiynol.

Er mwyn eich helpu gyda’ch hyfforddiant, mae pob modiwl yn cynnwys prawf a gellir cael mynediad ato drwy dudalennau’r modiwlau neu drwy’r dangosfwrdd CPD os ydych chi wedi mewngofnodi.

Mae pob modiwl yn cynnwys nifer o gwestiynau amlddewis. Os ydych chi’n ateb 85% o’r holl gwestiynau yn gywir, byddwch yn gallu lawrlwytho tystysgrif CPD (cyfwerth â thair awr o CPD) i dystio eich bod wedi cwblhau’r cwrs hyfforddi ar-lein. I roi cynnig ar y profion, bydd gofyn i chi gofrestru isod. Os ydych chi eisoes wedi cofrestru, mewngofnodwch gan ddefnyddio eich manylion.

Cam 1: Astudio'r modiwlau Mae chwe modiwl i’w hastudio, â phrawf ar gyfer pob un. Mae’r modiwlau hyn yn trafod:

Cam 2: Cofrestru a chwblhau'r profion Ar ôl i chi gofrestru a mewngofnodi i’r safle, bydd modd i chi gael mynediad at y profion, naill ai drwy glicio ar y faner ar waelod tudalen pob modiwl neu drwy eich dangosfwrdd CPD.