Skip navigation

Sut i fanteisio i’r eithaf ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd, gan gynnwys cyngor ar osodiadau pori (browser settings) a gwybodaeth am safonau hygyrchedd.

Gosodiadau sgrin

Mae'r wefan wedi'i dylunio i fod yn glir ac yn hawdd ei darllen. I gael y canlyniadau gorau, bydd gofyn i chi osod eich sgrin i fanylder o 800x600 picsel.

Porwyr

Dylai gwefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd weithio ar unrhyw gyfrifiadur sy'n rhedeg porwr prif ffrwd fersiwn 4 neu uwch, e.e. 'Netscape Navigator' neu 'Internet Explorer'. Cofiwch gysylltu â ni os ydych chi’n cael unrhyw drafferth gweld y wefan gyda'r porwr yr ydych chi’n ei ddefnyddio.

Fformatau ffeil ac ategion (plugins)

Mae ychydig o'r wybodaeth ar y wefan hon wedi'i mireinio drwy ddefnyddio ategion (sy'n cael eu hategu at eich porwr gwe er mwyn galluogi defnyddwyr i ddefnyddio ffeiliau HTML nad ydynt yn rhai safonol). Dylai eich porwr eich rhybuddio os oes angen i chi lawrlwytho ategyn, ac arwain ei hun at wefan lawrlwytho addas.

Mae'r wefan hon yn defnyddio'r ffeiliau canlynol:

HTML (Hypertext Markup Language)

HTML yw'r fformat ffeil sylfaenol a ddefnyddir ar y rhyngrwyd ─ mae'r dudalen hon mewn fformat HTML. Ein polisi ni yw sicrhau bod cymaint o dudalennau â phosibl ar gael yn y fformat hwn. Weithiau, bydd data yn cael ei gyflwyno yn y fformatau eraill hyn:

PDF (Portable Document Format)

Mae ffeiliau PDF yn rhai y gellir eu hargraffu a chânt eu defnyddio i lawrlwytho ac argraffu dogfennau mawr oddi ar y wefan. Er mwyn eu darllen, bydd angen copi o Adobe Acrobat Reader, sydd ar gael yn rhad ac am ddim.

Lawrlwytho meddalwedd 'Acrobat Reader'.

Mae gwefan Adobe yn darparu gwybodaeth am ddefnyddio nodweddion PDF hygyrch.
Defnyddio dogfennau PDF hygyrch gydag Adobe Reader 7.0: canllaw i bobl gydag anableddau

Os ydych chi’n cael trafferth agor dogfennau PDF o fewn eich porwr gwe, mae'n bosibl lawrlwytho'r ffeiliau i’ch cyfrifiadur eich hun.

Os ydych chi am lawrlwytho'r ffeil, dilynwch y camau hyn:

  • gosodwch eich cyrchwr dros y ddolen
  • cliciwch ar fotwm de eich llygoden (PC yn unig)
  • dewiswch ‘save target as’ o'r ddewislen
  • dewiswch le ar eich cyfrifiadur yr ydych chi am arbed y ffeil
  • cliciwch ar y botwm ‘save’

Mi fyddwch chi nawr yn gallu agor y ddogfen yn 'Acrobat Reader' ar eich cyfrifiadur.

Macromedia Flash
Caiff y fformat hwn ei ddefnyddio ar gyfer rhai elfennau dylunio o'r wefan. Bydd angen y feddalwedd 'Flash' arnoch (sydd ar gael yn rhad ac am ddim) i weld y ffeiliau hyn.

Lawrlwytho meddalwedd 'Macromedia Flash Player'.
Get Macromedia Flash Player

Argraffu

Gellir cael fersiwn 'Hawdd ei hargraffu' o bob tudalen, sydd wedi'i fformatio'n arbennig ar gyfer argraffu, drwy glicio ar yr opsiwn hwn ar waelod y dudalen.