Skip navigation

Yn y ffatri, mae angen ystyried amrywiaeth o faterion gwahanol.

Cliciwch ar y botymau rhyngweithiol isod i ddysgu rhagor. I gael rhagor o wybodaeth, neu os nad oes gennych chi ‘Flash’ ar eich cyfrifiadur, cliciwch ar y botymau gwybodaeth.

Staff

Staff

Canllawiau i staff gan gynnwys staff dros dro a chontractwyr.

Cynhwysion

Cynhwysion

Delio â chynhwysion alergenaidd.

Pecynnu

Pecynnu

Gweithdrefnau pecynnu i’w dilyn.

Glanhau

Glanhau

Gweithdrefnau glanhau wrth ddefnyddio cynhwysion alergenaidd.

Storio

Storio

Storio cynhwysion alergenaidd yn y ffatri.

Monitro ac Adolygu

Monitro ac Adolygu

Y gweithdrefnau a ddylai fod ar waith.

Cynhyrchu

Cynhyrchu

Dulliau o osgoi croeshalogi cynhyrchion.