Skip navigation
Gwybodaeth

Croeso i adran ryngweithiol ein Deli. Cliciwch ar bob un o’r prydau a nodwch pa alergenau sydd ynddynt.

Cyflwyniad – Y Deli Next

Cliciwch ar y prydau yn y Deli i ddysgu pa alergenau a allai fod yn cuddio ynddynt.

Pa alergenau sydd mewn wyau Sgotyn?

 • Haidd
 • Pysgod
 • Ceirch
 • Gwenith yr
  Almaen
 • Seleri
 • Llaeth
 • Pysgnau
 • Sylffitau
 • Cramenogion
 • Molysgiaid
 • Sesame
 • Cnau coed
 • Wyau
 • Mwstard
 • Soia
 • Gwenith
Close
Cynhwysion
 • Wyau
 • Cig selsig
 • Blawd
 • Briwsion bara mân
 • Olew llysiau

Cywir! Dyma’r alergenau sydd mewn wyau Sgotyn:

Anghywir! Dyma’r alergenau sydd mewn wyau Sgotyn:

 • Wyau
 • Gwenith (glwten) – yn y blawd, yn y rysg yn y cig selsig ac yn y briwsion bara mân
 • Sylffitau – yn y cig selsig
* Gall olew coginio gynnwys cymysgedd o gynhwysion, gan gynnwys cnau, pysgnau a soia
Close

Pa alergenau sydd mewn pastai cig llo a ham?

 • Haidd
 • Pysgod
 • Ceirch
 • Gwenith yr
  Almaen
 • Seleri
 • Llaeth
 • Pysgnau
 • Sylffitau
 • Cramenogion
 • Molysgiaid
 • Sesame
 • Cnau coed
 • Wyau
 • Mwstard
 • Soia
 • Gwenith
Close
Cynhwysion
 • Palfais (ysgwydd) porc
 • Palfais (ysgwydd) cig llo
 • Ham
 • Teim
 • Halen
 • Wyau
 • Bouillon
 • Winwns/Nionod
 • Saws Worcestershire
 • Saets
 • Pupur
 • Gelatin
 • Blawd
 • Lard
 • Llaeth
 • Dŵr

Cywir! Dyma’r alergenau sydd mewn pastai cig llo a ham:

Anghywir! Dyma’r alergenau sydd mewn pastai cig llo a ham:

 • Sylffitau – yn yr ham
 • Wyau
 • Seleri – yn y bouillon
 • Pysgod – yn y saws Worcestershire
 • Gwenith – yn y finegr yn y saws Worcestershire ac yn y blawd
 • Haidd – yn y saws Worcestershire
 • Llaeth
* Gall olew coginio gynnwys cymysgedd o gynhwysion, gan gynnwys cnau, pysgnau a soia
Close

Pa alergenau sydd mewn ham mewn briwsion?

 • Haidd
 • Pysgod
 • Ceirch
 • Gwenith yr
  Almaen
 • Seleri
 • Llaeth
 • Pysgnau
 • Sylffitau
 • Cramenogion
 • Molysgiaid
 • Sesame
 • Cnau coed
 • Wyau
 • Mwstard
 • Soia
 • Gwenith
Close
Cynhwysion
 • Ham
 • Briwsion bara
 • Sglein wyau

Cywir! Dyma’r alergenau sydd mewn ham mewn briwsion:

Anghywir! Dyma’r alergenau sydd mewn ham mewn briwsion:

 • Sylffitau – yn yr ham
 • Gwenith – yn y briwsion bara
 • Wyau – yn y sglein wyau sy’n gwneud i’r briwsion bara lynu wrth yr ham
* Gall olew coginio gynnwys cymysgedd o gynhwysion, gan gynnwys cnau, pysgnau a soia
Close
Bwyd Indiaidd

Bwyd Indiaidd

Profwch eich gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd yn ein bwyty Indiaidd.

Bwyty Tsieineaidd

Bwyty Tsieineaidd

Ewch i’n bwyty Tsieineaidd i brofi’ch gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd.

Y Deli

Y Deli

Ewch i’r deli i brofi’ch gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd.

Bwyd y Canoldir

Bwyd y Canoldir

Profwch eich gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd yn ein bwyty Canoldirol.