Skip navigation

Mae’r tri phryd a ganlyn i’w gweld yn aml ar fwydlenni mewn bwytai Indiaidd. Mae cynhwysion y tri phryd hyn wedi’u nodi, ac mae rhai ohonynt yn alergenau cyffredin sy’n gallu achosi i unigolion sensitif gael adwaith (gweler yr adran Yn y corff i gael rhagor o wybodaeth am adweithiau corfforol i alergenau).

Korma cyw iâr Bwyd Indiaidd rhyngweithiol

Korma cyw iâr

Cynhwysion:

 • Cyw iâr
 • Sinsir
 • Garlleg
 • Iogwrt naturiol trwchus
 • Tsilis coch wedi’u sychu
 • Winwns/Nionod
 • Olew coginio
 • Coriander
 • Pupur du wedi’i falu
 • Tyrmerig
 • Garam masala
 • Dŵr
 • Hufen cnau coco
 • Halen
 • Cnau almon wedi’u malu
 • Dail coriander
 • Sudd lemon

Dyma’r cynhwysion alergenaidd mewn korma cyw iâr:

 • Llaeth – yn yr iogwrt
 • Sesame – yn y garam masala
 • Mwstard – yn y garam masala
 • Cnau almon – mae’n bwysig nodi y gall rhai pobl fod ag alergedd i bysgnau yn unig, neu dim ond un math o gnau coed; os caiff cynhwysion cnau cymysg eu defnyddio, mae angen nodi hyn yn glir
 • Gall olew coginio gynnwys cymysgedd o gynhwysion, gan gynnwys cnau, pysgnau a soia

Samosa corgimwch Bwyd Indiaidd - rhyngweithiol

Samosa corgimwch

Cynhwysion:

 • Corgimychiaid
 • Blawd plaen
 • Halen
 • Ghee
 • Powdwr coriander
 • Powdwr cumin
 • Garam masala
 • Powdwr tsili
 • Powdwr tyrmerig
 • Winwns/Nionod
 • Olew

Dyma’r cynhwysion alergenaidd mewn samosa corgimwch:

 • Cramenogion – corgimychiaid
 • Gwenith – blawd
 • Llaeth – yn y ghee
 • Sesame – yn y garam masala
 • Mwstard – yn y garam masala
 • Gall olew coginio gynnwys cymysgedd o gynhwysion, gan gynnwys cnau, pysgnau a soia

Bhaji winwns/nionod a raita mintys Bwyd Indiaidd rhyngweithiol

Bhaji winwns/nionod a raita mintys

Cynhwysion:

Bhaji winwns/nionod

 • Winwns/Nionod
 • Hadau coriander
 • Hadau cwmin
 • Darnau o dsili wedi’u sychu
 • Blawd plaen
 • Powdwr codi
 • Olew llysiau

Raita mintys

 • Iogwrt plaen
 • Mintys

Dyma’r cynhwysion alergenaidd mewn bhaji winwns/nionod a raitamintys:

 • Gwenith – yn y blawd
 • Llaeth – yn yr iogwrt
 • Gall olew coginio gynnwys cymysgedd o gynhwysion, gan gynnwys cnau, pysgnau a soia

Dylid cofio bod pysgnau wedi’u malu yn cael eu defnyddio weithiau yn lle cnau drutach neu i dewhau rhai mathau o gyri.

Rhagor o wybodaeth

Ewch i adran Alergedd ac Anoddefiad Bwyd gwefan diwydiant a gorfodi’r ASB: food.gov.uk

Gweler cyngor i arlwywyr ar alergedd ac anoddefiad ar wefan diwydiant a gorfodi’r ASB: food.gov.uk

Rhestr wirio i’w defnyddio wrth gynnal arolygiadau o safleoedd arlwyo (Lawrlwytho’r pdf hwn, 0.05mb)

Rhestr wirio i’w defnyddio wrth gynnal arolygiadau o safleoedd gweithgynhyrchu (Lawrlwytho’r pdf hwn, 0.05mb)

 
Bwyd Indiaidd

Bwyd Indiaidd

Profwch eich gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd yn ein bwyty Indiaidd.

Bwyty Tsieineaidd

Bwyty Tsieineaidd

Ewch i’n bwyty Tsieineaidd i brofi’ch gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd.

Y Deli

Y Deli

Ewch i’r deli i brofi’ch gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd.

Bwyd y Canoldir

Bwyd y Canoldir

Profwch eich gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd yn ein bwyty Canoldirol.