Skip navigation
Information

Mae symiau bach iawn o rai alergenau, megis cnau, yn gallu achosi adwaith mewn unigolion sensitif, gan gynnwys sioc anaffylactig, sy’n gallu lladd. Felly, mae’n bwysig bod cynhyrchion yn cael eu labelu’n glir a’u bod yn cydymffurfio â chanllawiau’r diwydiant i sicrhau y gall defnyddwyr wneud dewisiadau gwybodus wrth brynu bwyd a allai gynnwys cynhwysion alergenaidd.