Skip navigation

Os hoffech gael tystysgrif datblygiad proffesiynol parhaus (Continuous Professional Development neu CPD) ar gyfer y modiwl hyfforddi hwn, bydd gofyn i chi gofrestru.

Ar ôl i chi gofrestru, gallwch roi cynnig ar y prawf ar gyfer pob modiwl. Os ydych chi’n cael sgôr o 85% yn y profion ar y cyfan, byddwch yn cael tystysgrif CPD.

Ewch ati i lenwi pob maes a chlicio’r botwm ‘Cofrestru’.