Skip navigation

Ardal storio

Dylid cymryd camau i sicrhau nad yw cynhwysion nad ydynt yn alergenaidd yn dod i gysylltiad ag alergenau wrth eu trin a'u storio. Dylid storio deunyddiau crai alergenaidd mewn mannau sydd wedi'u nodi'n glir (er enghraifft, defnyddio blychau gyda lliwiau arbennig neu wahanu ardaloedd storio drwy baentio llinellau ar y llawr).

Cynwysyddion storio

Lle caiff deunyddiau crai eu tynnu o'u bagiau neu'u blychau, dylid, os yn bosibl, eu rhoi mewn cynwysyddion arbennig sydd â chaead, a'u labelu, fel ei bod yn hawdd eu hadnabod. Ni ddylid defnyddio cynwysyddion o'r fath i storio unrhyw ddeunyddiau crai eraill.

Staff

Staff

Canllawiau i staff gan gynnwys staff dros dro a chontractwyr.

Cynhwysion

Cynhwysion

Delio â chynhwysion alergenaidd.

Pecynnu

Pecynnu

Gweithdrefnau pecynnu i’w dilyn.

Glanhau

Glanhau

Gweithdrefnau glanhau wrth ddefnyddio cynhwysion alergenaidd.

Storio

Storio

Storio cynhwysion alergenaidd yn y ffatri.

Monitro ac Adolygu

Monitro ac Adolygu

Y gweithdrefnau a ddylai fod ar waith.

Cynhyrchu

Cynhyrchu

Dulliau o osgoi croeshalogi cynhyrchion.