Skip navigation
Gwybodaeth

Croeso i adran ryngweithiol ein bwyty Tsieineaidd. Cliciwch ar bob un o’r prydau a nodwch pa alergenau sydd ynddynt.

Cyflwyniad – Bwyty Tsieineaidd Nesaf

Cliciwch ar y prydau yn y bwyty Tsieineaidd i ddysgu pa alergenau a allai fod yn cuddio ynddynt.

* Noder fod pysgnau wedi’u malu yn cael eu defnyddio o bryd i’w gilydd yn lle cnau drud megis cnau almon neu gnau cashew neu er mwyn tewhau rhai mathau o gyri.

Pa alergenau sydd mewn reis wedi’i ffrïo?

 • Haidd
 • Stoc pysgod
 • Ceirch
 • Gwenith yr
  Almaen
 • Seleri
 • Llaeth
 • Pysgnau
 • Sylffitau
 • Cramenogion
 • Molysgiaid
 • Sesame
 • Cnau coed
 • Wyau
 • Mwstard
 • Soia
 • Gwenith
Close
Cynhwysion
 • Olew llysiau
 • Garlleg
 • Gwreiddyn sinsir
 • Shibwns/Slots
 • Porc rhost
 • Corgimychiaid
 • Pupryn coch
 • Pys
 • Wyau
 • Reis
 • Saws soi ysgafn
 • Saws wystrys
 • Pupur du
 • Olew sesame

Cywir! Dyma’r alergenau sydd mewn reis wedi’i ffrïo:

Anghywir! Dyma’r alergenau sydd mewn reis wedi’i ffrïo:

 • Cramenogion – corgimychiaid
 • Gwenith – yn y saws soi ysgafn a’r porc rhost Tsieineaidd (sy’n cynnwys saws soi)
 • Soia – yn y saws soi ysgafn a’r porc rhost Tsieineaidd (sy’n cynnwys saws soi)
 • Wyau
 • Molysgiaid – yn y saws wystrys
 • Sesame – yn yr olew sesame
* Gall olew coginio gynnwys cymysgedd o gynhwysion, gan gynnwys cnau, pysgnau a soia
Close

Pa alergenau sydd mewn cawl cranc ac india-corn?

 • Haidd
 • Stoc pysgod
 • Ceirch
 • Gwenith yr
  Almaen
 • Seleri
 • Llaeth
 • Pysgnau
 • Sylffitau
 • Cramenogion
 • Molysgiaid
 • Sesame
 • Cnau coed
 • Wyau
 • Mwstard
 • Soia
 • Gwenith
Close
Cynhwysion
 • Olew llysiau
 • Sinsir ffres
 • Cig cranc
 • Stoc pysgod
 • Sieri sych
 • Cnewyllyn india-corn
 • Blawd india-corn
 • Gwynwy
 • Shibwns/Slots

Cywir! Dyma’r alergenau sydd mewn cawl cranc ac india-corn:

Anghywir! Dyma’r alergenau sydd mewn cawl cranc ac india-corn:

 • Wyau
 • Cramenogion – cranc
 • Sylffitau – yn y sieri
 • Stoc pysgod – fel arfer yn cynnwys pysgod, cramenogion, molysgiaid a blawd (bydd ryseitiau stoc yn amrywio a gallant gynnwys mwstard a seleri)
 • Gwenith – yn y blawd
* Gall olew coginio gynnwys cymysgedd o gynhwysion, gan gynnwys cnau, pysgnau a soia
Close

Pa alergenau sydd mewn peli corgimwch melys a sur?

 • Haidd
 • Stoc pysgod
 • Ceirch
 • Gwenith yr
  Almaen
 • Seleri
 • Llaeth
 • Pysgnau
 • Sylffitau
 • Cramenogion
 • Molysgiaid
 • Sesame
 • Cnau coed
 • Wyau
 • Mwstard
 • Soia
 • Gwenith
Close
Cynhwysion
 • Blawd india-corn
 • Siwgr
 • Powdwr codi
 • Powdwr sinsir
 • Olew
 • Blawd
 • Soda pobi
 • Finegr gwyn
 • Pinafal
 • Pupryn gwyrdd
 • Corgimychiaid
 • Saws soi
 • Tomatos
 • Winwns/Nionod
 • Halen

Cywir! Dyma’r alergenau sydd mewn peli corgimwch melys a sur:

Anghywir! Dyma’r alergenau sydd mewn peli corgimwch melys a sur:

 • Cramenogion – corgimychiaid
 • Gwenith – yn y blawd a’r saws soi
 • Soia – yn y saws soi
* Gall olew coginio gynnwys cymysgedd o gynhwysion, gan gynnwys cnau, pysgnau a soia
Close
Bwyd Indiaidd

Bwyd Indiaidd

Profwch eich gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd yn ein bwyty Indiaidd.

Bwyty Tsieineaidd

Bwyty Tsieineaidd

Ewch i’n bwyty Tsieineaidd i brofi’ch gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd.

Y Deli

Y Deli

Ewch i’r deli i brofi’ch gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd.

Bwyd y Canoldir

Bwyd y Canoldir

Profwch eich gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd yn ein bwyty Canoldirol.