Skip navigation

Mae’r tri phryd a ganlyn i’w gweld yn aml ar fwydlenni mewn bwytai Tsieineaidd. Mae cynhwysion y tri phryd hyn wedi’u nodi, ac mae rhai ohonynt yn alergenau cyffredin sy’n gallu achosi i unigolion sensitif gael adwaith (gweler yr adran Yn y corff i gael rhagor o wybodaeth am adweithiau corfforol i alergenau).

Reis wedi’i ffrïo Bwyty Tsieineaidd rhyngweithiol

Reis wedi’i ffrïo

Cynhwysion:

 • Olew llysiau
 • Garlleg
 • Gwreiddyn sinsir
 • Shibwns/Slots (spring onions)
 • Porc rhost Tsieineaidd
 • Corgimychiaid
 • Pupryn coch
 • Pys
 • Wyau
 • Reis
 • Saws soi ysgafn
 • Saws wystrys
 • Pupur du
 • Olew sesame

Dyma’r cynhwysion alergenaidd mewn reis wedi’i ffrïo:

 • Cramenogion – corgimychiaid
 • Soia – yn y saws soi ysgafn a’r porc rhost Tsieineaidd (sy’n cynnwys saws soi)
 • Gwenith – yn y saws soi ysgafn a’r porc rhost Tsieineaidd (sy’n cynnwys saws soi)
 • Wyau
 • Molysgiaid – yn y saws wystrys
 • Sesame – yn yr olew sesame

Peli corgimwch melys a sur Bwyty Tsieineaidd rhyngweithiol

Peli corgimwch melys a sur

Cynhwysion:

 • Blawd india-corn
 • Siwgr
 • Powdwr codi
 • Powdwr sinsir
 • Olew
 • Blawd
 • Soda pobi
 • Finegr gwyn
 • Pinafal
 • Pupryn gwyrdd
 • Corgimychiaid
 • Saws soi
 • Tomatos
 • Winwns/Nionod
 • Halen

Dyma’r cynhwysion alergenaidd mewn peli corgimwch melys a sur:

 • Cramenogion – corgimychiaid
 • Gwenith – yn y blawd a’r saws soi
 • Soia – yn y saws soi
 • Gall olew coginio gynnwys cymysgedd o gynhwysion, gan gynnwys cnau, pysgnau a soia

Cawl cranc ac india-corn Bwyty Tsieineaidd rhyngweithiol

Cawl cranc ac india-corn

Cynhwysion:

 • Olew llysiau
 • Sinsir ffres
 • Cig cranc
 • Stoc pysgod
 • Sieri sych
 • Cnewyllyn india-corn
 • Blawd india-corn
 • Stoc
 • Gwynwy
 • Shibwns/Slots (spring onions)

Dyma’r cynhwysion alergenaidd mewn cawl cranc ac india-corn:

 • Wyau
 • Cramenogion – cranc
 • Sylffitau – yn y sieri
 • Stoc pysgod – fel arfer yn cynnwys pysgod, cramenogion, molysgiaid a gwenith (yn y blawd)
 • Gall olew coginio gynnwys cymysgedd o gynhwysion, gan gynnwys cnau, pysgnau a soia
Rhagor o wybodaeth

Ewch i adran Alergedd ac Anoddefiad Bwyd gwefan diwydiant a gorfodi’r ASB: food.gov.uk

Gweler cyngor i arlwywyr ar alergedd ac anoddefiad ar wefan diwydiant a gorfodi’r ASB: food.gov.uk

Rhestr wirio i’w defnyddio wrth gynnal arolygiadau o safleoedd arlwyo (Lawrlwytho’r pdf hwn, 0.05mb)

Rhestr wirio i’w defnyddio wrth gynnal arolygiadau o safleoedd gweithgynhyrchu (Lawrlwytho’r pdf hwn, 0.05mb)

 
Bwyd Indiaidd

Bwyd Indiaidd

Profwch eich gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd yn ein bwyty Indiaidd.

Bwyty Tsieineaidd

Bwyty Tsieineaidd

Ewch i’n bwyty Tsieineaidd i brofi’ch gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd.

Y Deli

Y Deli

Ewch i’r deli i brofi’ch gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd.

Bwyd y Canoldir

Bwyd y Canoldir

Profwch eich gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd yn ein bwyty Canoldirol.