Skip navigation

Mae’r tri phryd a ganlyn i’w gweld yn aml ar fwydlenni mewn deli. Mae cynhwysion y tri phryd hyn wedi’u nodi, ac mae rhai ohonynt yn alergenau cyffredin sy’n gallu achosi i unigolion sensitif gael adwaith (gweler yr adran Yn y corff i gael rhagor o wybodaeth am adweithiau corfforol i alergenau).

Wyau Sgotyn Y Deli rhyngweithiol

Wyau Sgotyn

Cynhwysion:

 • Wyau
 • Cig selsig
 • Blawd
 • Briwsion bara mân
 • Olew llysiau

Dyma'r cynhwysion alergenaidd sydd mewn wyau Sgotyn:

 • Wyau
 • Gwenith (glwten) – yn y blawd, yn y rysg yn y cig selsig ac yn y briwsion bara mân
 • Sylffitau – yn y cig selsig
 • Gall olew coginio gynnwys cymysgedd o gynhwysion, gan gynnwys cnau, pysgnau a soia

Ham mewn briwsion Y Deli rhyngweithiol

Ham mewn briwsion

Cynhwysion:

 • Ham
 • Briwsion bara
 • Sglein wyau

Dyma’r cynhwysion alergenaidd sydd mewn ham mewn briwsion:

 • Sylffitau – yn yr ham
 • Gwenith – yn y briwsion bara
 • Wyau – yn y sglein wyau sy’n gwneud i’r briwsion bara lynu wrth yr ham

Pastai cig llo a ham Y Deli rhyngweithiol

Pastai cig llo a ham

Cynhwysion

 • Palfais (ysgwydd) porc
 • Palfais (ysgwydd) cig llo
 • Ham
 • Teim
 • Halen
 • Wyau
 • Bouillon
 • Winwns/Nionod
 • Saws Worcestershire
 • Saets
 • Pupur
 • Gelatin
 • Blawd
 • Lard
 • Llaeth
 • Dŵr

Dyma’r cynhwysion alergenaidd sydd mewn pastai cig llo a ham:

 • Sylffitau – yn yr ham
 • Wyau
 • Seleri – yn y bouillon
 • Pysgod – yn y saws Worcestershire
 • Haidd – yn y saws Worcestershire
 • Gwenith – yn y finegr yn y saws Worcestershire ac yn y blawd
 • Llaeth
Rhagor o wybodaeth

Ewch i adran Alergedd ac Anoddefiad Bwyd gwefan diwydiant a gorfodi’r ASB: food.gov.uk

Gweler cyngor i arlwywyr ar alergedd ac anoddefiad ar wefan diwydiant a gorfodi’r ASB: food.gov.uk

Rhestr wirio i’w defnyddio wrth gynnal arolygiadau o safleoedd arlwyo (Lawrlwytho’r pdf hwn, 0.05mb)

Rhestr wirio i’w defnyddio wrth gynnal arolygiadau o safleoedd gweithgynhyrchu (Lawrlwytho’r pdf hwn, 0.05mb)

 
Bwyd Indiaidd

Bwyd Indiaidd

Profwch eich gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd yn ein bwyty Indiaidd.

Bwyty Tsieineaidd

Bwyty Tsieineaidd

Ewch i’n bwyty Tsieineaidd i brofi’ch gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd.

Y Deli

Y Deli

Ewch i’r deli i brofi’ch gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd.

Bwyd y Canoldir

Bwyd y Canoldir

Profwch eich gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd yn ein bwyty Canoldirol.