Skip navigation
Gwybodaeth

Croeso i adran ryngweithiol ein bwyty Indiaidd. Cliciwch ar bob un o’r prydau a nodwch pa alergenau sydd ynddynt.

Cyflwyniad – Bwyty Indiaidd Nesaf

Cliciwch ar y prydau yn y bwyty Indiaidd i ddysgu pa alergenau a allai fod yn cuddio ynddynt.

* Dylid cofio bod pysgnau wedi’u malu yn cael eu defnyddio weithiau yn lle cnau drutach fel cnau almon neu gnau cashew, neu i dewhau rhai mathau o gyri.

Pa alergenau sydd mewn korma cyw iâr?

 • Haidd
 • Pysgod
 • Ceirch
 • Gwenith yr
  Almaen
 • Seleri
 • Llaeth
 • Pysgnau
 • Sylffitau
 • Cramenogion
 • Molysgiaid
 • Sesame
 • Cnau almon
 • Wyau
 • Mwstard
 • Soia
 • Gwenith
Cau
Cynhwysion
 • Cyw iâr
 • Sinsir
 • Garlleg
 • Iogwrt naturiol trwchus
 • Tsilis coch wedi’u sychu
 • Winwns/Nionod
 • Olew coginio
 • Coriander
 • Pupur du wedi’i falu
 • Tyrmerig
 • Garam masala
 • Dŵr
 • Hufen cnau coco
 • Halen
 • Cnau almon wedi'u malu
 • Dail coriander
 • Sudd lemon

Cywir! Dyma’r alergenau sydd mewn korma cyw iâr:

Anghywir! Dyma’r alergenau sydd mewn korma cyw iâr:

 • Llaeth – yn yr iogwrt
 • Sesame, mwstard – yn y garam masala
 • Cnau almon
* Gall olew coginio gynnwys cymysgedd o gynhwysion, gan gynnwys cnau, pysgnau a soia

Cnau almon – mae’n bwysig nodi y gall rhai pobl fod ag alergedd i bysgnau yn unig, neu dim ond un math o gnau coed; os caiff cynhwysion cnau cymysg eu defnyddio, mae angen nodi hyn yn glir
Close

Pa alergenau sydd mewn bhaji winwns/nionod a raita mintys?

 • Haidd
 • Pysgod
 • Ceirch
 • Gwenith yr
  Almaen
 • Seleri
 • Llaeth
 • Pysgnau
 • Sylffitau
 • Cramenogion
 • Molysgiaid
 • Sesame
 • Cnau almon
 • Wyau
 • Mwstard
 • Soia
 • Gwenith
Close
Cynhwysion
 • Bhaji winwns/nionod

 • Winwns/Nionod
 • Hadau coriander
 • Hadau cumin
 • Darnau o dsili wedi’u sychu
 • Blawd plaen
 • Powdwr codi
 • Olew llysiau
 • Raita mintys

 • Iogwrt plaen
 • Mintys

Cywir! Dyma’r alergenau sydd mewn bhaji winwns/nionod a raita mintys:

Anghywir! Dyma’r alergenau sydd mewn bhaji winwns/nionod a raita mintys:

 • Gwenith – blawd
 • Llaeth – yn yr iogwrt
* Gall olew coginio gynnwys cymysgedd o gynhwysion, gan gynnwys cnau, pysgnau a soia
Close

Pa alergenau sydd mewn samosa corgimwch?

 • Haidd
 • Pysgod
 • Ceirch
 • Gwenith yr
  Almaen
 • Seleri
 • Llaeth
 • Pysgnau
 • Sylffitau
 • Cramenogion
 • Molysgiaid
 • Sesame
 • Cnau almon
 • Wyau
 • Mwstard
 • Soia
 • Gwenith
Close
Cynhwysion
 • Corgimychiaid
 • Blawd plaen
 • Halen
 • Ghee
 • Powdwr coriander
 • Powdwr cumin
 • Garam masala
 • Powdwr tsili
 • Powdwr tyrmerig
 • Winwns/Nionod
 • Olew

Cywir! Dyma’r alergenau sydd mewn samosa corgimwch:

Anghywir! Dyma’r alergenau sydd mewn samosa corgimwch:

 • Cramenogion – corgimychiaid
 • Gwenith – blawd
 • Llaeth – yn y ghee
 • Sesame, mwstard – yn y garam masala
* Gall olew coginio gynnwys cymysgedd o gynhwysion, gan gynnwys cnau, pysgnau a soia
Close
Bwyd Indiaidd

Bwyd Indiaidd

Profwch eich gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd yn ein bwyty Indiaidd.

Bwyty Tsieineaidd

Bwyty Tsieineaidd

Ewch i’n bwyty Tsieineaidd i brofi’ch gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd.

Y Deli

Y Deli

Ewch i’r deli i brofi’ch gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd.

Bwyd y Canoldir

Bwyd y Canoldir

Profwch eich gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd yn ein bwyty Canoldirol.