Skip navigation
Gwybodaeth

Croeso i adran ryngweithiol ein bwyty Canoldirol. Cliciwch ar bob un o’r prydau yn y bwyty a nodwch pa alergenau sydd ynddynt.

Cyflwyniad – Bwyty Canoldirol Next

Cliciwch ar y prydau yn y bwyty Canoldirol i ddysgu pa alergenau a allai fod yn cuddio ynddynt.

Pa alergenau sydd mewn lasagne?

 • Haidd
 • Pysgod
 • Ceirch
 • Gwenith yr
  Almaen
 • Seleri
 • Llaeth
 • Pysgnau
 • Sylffitau
 • Cramenogion
 • Molysgiaid
 • Sesame
 • Cnau coed
 • Wyau
 • Mwstard
 • Soia
 • Gwenith
Close
Cynhwysion
 • Pasta lasagne
 • Briwgig eidion
 • Tomatos
 • Winwns/Nionod
 • Moron
 • Garlleg
 • Oregano
 • Gwin gwyn
 • Stoc cyw iâr
 • Olew olewydd
 • Halen
 • Pupur
 • Menyn
 • Blawd plaen
 • Caws cheddar
 • Ysbigoglys neu frocoli
 • Deilen llawryf
 • Llaeth
 • Hufen dwbl
 • Pupur du cyfan

Cywir! Dyma’r alergenau sydd mewn lasagne:

Anghywir! Dyma’r alergenau sydd mewn lasagne:

 • Llaeth – fel llaeth, caws, menyn a hufen
 • Sylffitau – yn y gwin gwyn
 • Gwenith – yn y pasta lasagne, y stoc a’r blawd
* Bydd ryseitiau stoc yn amrywio a gallant gynnwys mwstard a seleri.
Close

Pa alergenau sydd mewn paella?

 • Haidd
 • Pysgod
 • Ceirch
 • Gwenith yr
  Almaen
 • Seleri
 • Llaeth
 • Pysgnau
 • Sylffitau
 • Cramenogion
 • Molysgiaid
 • Sesame
 • Cnau coed
 • Wyau
 • Mwstard
 • Soia
 • Gwenith
Close
Cynhwysion
 • Chorizo
 • Pancetta
 • Garlleg
 • Winwns/Nionod
 • Pupryn coch
 • Dail teim meddal
 • Darnau o dsili coch wedi’u sychu
 • Reis calasparra
 • Paprica
 • Persli
 • Gwin gwyn sych
 • Stoc cyw iâr
 • Darnau o saffron
 • Cluniau cyw iâr
 • Cregyn Berffro bach
 • Pys
 • Tomatos
 • Olew olewydd
 • Corgimychiaid
 • Sgwid

Cywir! Dyma’r alergenau sydd mewn paella:

Anghywir! Dyma’r alergenau sydd mewn paella:

 • Gwenith – yn y rysg yn y chorizo
 • Llaeth – yn y chorizo
 • Molysgiaid – sgwid, cregyn Berffro
 • Cramenogion – corgimychiaid
 • Sylffitau – yn y gwin, chorizo a’r pancetta
* Bydd ryseitiau stoc yn amrywio a gallant gynnwys mwstard a seleri.
Close

Pa alergenau sydd mewn pizza’r pedwar tymor?

 • Haidd
 • Pysgod
 • Ceirch
 • Gwenith yr
  Almaen
 • Seleri
 • Llaeth
 • Pysgnau
 • Sylffitau
 • Cramenogion
 • Molysgiaid
 • Sesame
 • Cnau coed
 • Wyau
 • Mwstard
 • Soia
 • Gwenith
Close
Cynhwysion
 • Blawd gwyn plaen meddal
 • Halen
 • Burum wedi’i sychu
 • Siwgr castor brown
 • Olew olewydd
 • Polenta (grawn corn)
 • Past tomato
 • Ham Parma
 • Mozzarella
 • Tomatos
 • Madarch
 • Caprys
 • Olifau du
 • Ffiledi brwyniaid
 • Dail basil

Cywir! Dyma’r alergenau sydd mewn pizza’r pedwar tymor:

Anghywir! Dyma’r alergenau sydd mewn pizza’r pedwar tymor:

 • Llaeth – yn y caws
 • Sylffitau – yn yr ham
 • Gwenith – yn y blawd
 • Pysgod – brwyniaid
* Gall olew coginio gynnwys cymysgedd o gynhwysion, gan gynnwys cnau, pysgnau a soia
Close
Bwyd Indiaidd

Bwyd Indiaidd

Profwch eich gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd yn ein bwyty Indiaidd.

Bwyty Tsieineaidd

Bwyty Tsieineaidd

Ewch i’n bwyty Tsieineaidd i brofi’ch gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd.

Y Deli

Y Deli

Ewch i’r deli i brofi’ch gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd.

Bwyd y Canoldir

Bwyd y Canoldir

Profwch eich gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd yn ein bwyty Canoldirol.