Skip navigation

Mae’r tri phryd a ganlyn i’w gweld yn aml ar fwydlenni mewn bwytai Canoldirol. Mae cynhwysion y tri phryd hyn wedi’u nodi, ac mae rhai ohonynt yn alergenau cyffredin sy’n gallu achosi i unigolion sensitif gael adwaith (gweler yr adran Yn y corff i gael rhagor o wybodaeth am adweithiau corfforol i alergenau).

Paella Mediterranean food interactive

Paella

Cynhwysion:

 • Chorizo
 • Pancetta
 • Garlleg
 • Winwns/Nionod
 • Pupryn coch
 • Dail teim meddal
 • Darnau o dsili coch wedi’u sychu
 • Reis calasparra
 • Paprica
 • Gwin gwyn sych
 • Stoc cyw iâr
 • Darnau o saffron
 • Cluniau cyw iâr
 • Cregyn Berffro bach
 • Pys
 • Tomatos
 • Olew olewydd
 • Corgimychiaid
 • Sgwid
 • Persli
 • Halen
 • Pupur du

Dyma’r cynhwysion alergenaidd mewn paella:

 • Llaeth – yn y chorizo
 • Gwenith (glwten) – yn y rysg (rusk) yn y chorizo
 • Molysgiaid – sgwid
 • Molysgiaid ‒ cregyn Berffro
 • Cramenogion – corgimychiaid
 • Sylffitau – yn y gwin, y chorizo a’r pancetta
 • Mae rhai ciwbiau stoc yn cynnwys mwstard a seleri

Lasagne Bwyd y Canoldir rhyngweithiol

Lasagne

Cynhwysion:

 • Pasta lasagne
 • Briwgig eidion
 • Tomatos
 • Winwns/Nionod
 • Moron
 • Garlleg
 • Oregano
 • Gwin gwyn
 • Stoc cyw iâr
 • Olew olewydd
 • Halen
 • Pupur
 • Menyn
 • Blawd plaen
 • Caws cheddar
 • Ysbigoglys neu frocoli
 • Deilen llawryf
 • Llaeth
 • Hufen dwbl
 • Pupur du cyfan

Dyma’r cynhwysion alergenaidd mewn lasagne:

 • Llaeth – fel llaeth, caws, menyn a hufen
 • Sylffitau – yn y gwin gwyn
 • Gwenith – yn y pasta lasagne, y stoc a’r blawd
 • Mae rhai ciwbiau stoc yn cynnwys mwstard a seleri

Pizza’r pedwar tymor Bwyd y Canoldir rhyngweithiol

Pizza’r pedwar tymor

Cynhwysion:

 • Blawd gwyn plaen meddal
 • Halen
 • Burum wedi’i sychu
 • Siwgr castor brown
 • Olew olewydd
 • Polenta (grawn corn)
 • Past tomato
 • Ham Parma
 • Mozzarella
 • Tomatos
 • Madarch
 • Caprys
 • Olifau du
 • Ffiledi brwyniaid
 • Dail basil

Dyma’r cynhwysion alergenaidd mewn pizza’r pedwar tymor:

 • Llaeth – yn y caws mozzarella
 • Sylffitau – yn yr ham Parma
 • Gwenith – yn y blawd
 • Pysgod – brwyniaid
Rhagor o wybodaeth

Ewch i adran Alergedd ac Anoddefiad Bwyd gwefan diwydiant a gorfodi’r ASB: food.gov.uk

Gweler cyngor i arlwywyr ar alergedd ac anoddefiad ar wefan diwydiant a gorfodi’r ASB: food.gov.uk

Rhestr wirio i’w defnyddio wrth gynnal arolygiadau o safleoedd arlwyo (Lawrlwytho’r pdf hwn, 0.05mb)

Rhestr wirio i’w defnyddio wrth gynnal arolygiadau o safleoedd gweithgynhyrchu (Lawrlwytho’r pdf hwn, 0.05mb)

 
Bwyd Indiaidd

Bwyd Indiaidd

Profwch eich gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd yn ein bwyty Indiaidd.

Bwyty Tsieineaidd

Bwyty Tsieineaidd

Ewch i’n bwyty Tsieineaidd i brofi’ch gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd.

Y Deli

Y Deli

Ewch i’r deli i brofi’ch gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd.

Bwyd y Canoldir

Bwyd y Canoldir

Profwch eich gwybodaeth drwy edrych ar y tri phryd yn ein bwyty Canoldirol.