Creu cyfrif newydd

Dylai enw’r defnyddiwr gynnwys nodau llythrennau bach alffaniwmerig (llythrennau a rhifau), tanlinellu (_), cysylltnod (-), atalnod llawn (.) neu symbol at (@) yn unig.

Rhaid i'r cyfrinair gael o leiaf 8 nod, o leiaf 1 rhif, o leiaf 1 llythyren fach, o leiaf 1 priflythyren, o leiaf 1 nod nad yw'n llythyren nac yn rhif fel *, -, neu #
Mae meysydd gofynnol yn y ffurflen hon wedi eu marcio .